„Studiul privind modul de percepție a cetațenilor moldoveni a procesului de aderare a Republicii Moldova la UE”

Vineri, 22 martie 2013 a avut loc  un eveniment de anvergură, marca  Euroclub ASEM. Scopul întâlnirii a  fost prezentarea studiului modului  de percepţie a procesului de integrare europeană de către cetăţenii Republicii Moldova. Acest eveniment a avut ca invitaţi speciali membri ai Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, Hubert Duhot –  Manager de proiect, Kaido Sirel – Șeful Secţiei Operaţiuni, Marjana Raf a  – membră a Delegaţiei.

Lista a fost completată de către prorectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Corneliu Guţu, Directoarea Bibliotecii Știinţiifice ASEM, Silvia Ghinculov, precum și de reprezentanți ai EYP Moldova împreună cu membri ai Eurocluburilor din Chișinău, Bălţi, Vulcănești și Comrat.  Evenimentul este inclus în categoria activităților cu speciic socio-economic și se referă la sondajul realizat de membrii  Euroclub ASEM, în colaborare cu Fundația Soros-Moldova. Populația,  împărțită în patru grupe distincte (cetățeni, agricultori, pensionari și mediul academic) și-au exprimat punctul de vedere asupra problemelor privind utilitatea și costurile integrării europene. Tinerii au analizat rezultatele și au încercat să găsească soluții optime. Membrii Delegației Uniunii Europene au încurajat implicarea lor în cercetarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. Ei au vorbit despre societatea civilă din țara noastră, despre proiectele Uniunii  Europene, criteriile de selectare a beneficiarilor și despre posibilitățile de finanţare. Continuă lectura

Reclame